Projekt „Historie osobiste”

Od pewnego czasu poszukiwane są osoby chętne do przesłania swoich Historii osobistych w formie pisemnej, które można byłoby wykorzystać w VI wydaniu Tekstu Podstawowego w języku polskim. Piszę, o tym ponieważ być może nie mieliście okazji o tym usłyszeć, bądź też nie natknęliście się nigdzie na te informacje więc postaram się Wam przybliżyć ten temat. Tekst Podstawowy i Mała Biała Książka (Biała Książeczka) zawierają zbiór historii osobistych. Członkowie Wspólnoty Anonimowych Narkomanów z całego świata zawsze wysoko cenili sobie posiadanie takiego zbioru. Jeśli chodzi o osiągnięcie wspólnych więzi, kluczem jest identyfikacja. Historie osobiste pomagają w osiągnięciu tego celu, reprezentując unikalne osobiste doświadczenia z danego obszaru i/lub określonej grupy językowej. Celem projektu “Historie osobiste” jest zebranie historii osobistych, doświadczeń polskojęzycznych członków NA w formie pisemnej. Pomysł narodził się w wyniku prac nad tłumaczeniem historii osobistych członków NA z całego świata, zawartych w VI edycji Tekstu Podstawowego. Pierwsza próba zbierania historii miała miejsce w roku 2016 – nadesłano wtedy tylko 1 historię. Tym razem liczymy na więcej! Zanim jednak napiszę coś więcej na temat tego projektu to potrzebujemy się cofnąć na chwilę do 1 września 2006 roku kiedy to zaaprobowana została szósta edycja Tekstu Podstawowego, która zawierała w sobie historie osobiste zdrowiejących uzależnionych z całego świata. W Polsce cały czas posługujemy się piątą edycją Tekstu Podstawowego, ale prawdopodobnie już nie długo! Komitet do spraw tłumaczeń zdecydował idąc po śladach NA w Ukrainie, że niekoniecznie jest potrzeba tłumaczyć te doświadczenia, które zostały opublikowane w 2006 roku (część z nich została przetłumaczona, ale nie zaaprobowana). Z zebranych historii wyłonione zostanie 7 historii – trafią one do Białej Książeczki, której wydanie planujemy. Pozostałe historie trafią do archiwum i być może zostaną wykorzystane przy innej okazji. W następnych krokach chcielibyśmy również, aby historie te trafiły do polskojęzycznej VI edycji Tekstu Podstawowego. To wydanie będzie w pewien sposób dawać również możliwość poprawienie błędów i będzie zawierać w sobie istotne zmiany brzmienia Tradycji Drugiej, gdzie zamiast „świadomości” będzie „sumienie” grupy, też Tradycji Dwunastej, gdzie zmianie ulegnie zwrot „osobistych pragnień”. Planowany jest również audiobook w języku polskim Tekstu Podstawowego, tak jak to ma miejsce w innych językach. To wszystko są informacje, które zostały przegłosowane i omówione podczas Konferencji Służb Regionu języka polskiego. W dalszej części wpisu też postaram się przedstawić nad czym jeszcze komitet do spraw tłumaczeń obecnie pracuje.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że już swoją historię osobistą przesłałem i traktuję to jako służbę, Was też serdecznie do tego zapraszam, ponieważ samo się nie zdrowieje.

Pamiętaj, że łączy nas siła doświadczenia i nadzieja na możliwość zdrowienia i odnalezienia nowego sposobu życia bez narkotyków. Język, to coś nad czym można popracować, natomiast w twojej historii istotne jest twoje doświadczenie. Podziel się nim! Jeśli ktoś poprosi cię o spisanie twojej historii potraktuj to jak służbę.

Wymagania do pełnienia tej służby to rok czystości, praca na Programie Dwunastu Kroków NA ze Sponsorem, a sam tekst ma mieć nie więcej niż dwie strony A4, Times New Roman czcionka 12, interlinia 1,5. Można też w zgodzie z zasadą elastyczności poszukać rozwiązań, przesłać doświadczenie zapisane odręcznie, a komitet przepisze to na komputer. Również w razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności służę wszelką pomocą. To jest jak z pracą na Programie, nie piszemy bestsellerów, tylko dzielimy się siłą, nadzieją i doświadczeniem w zdrowieniu z uzależnienia Aby podzielić się swoim doświadczeniem warto przeczytać poniższe wskazówki i punkty odniesienia, które warto w swoim tekście umieścić i przesłać do 1 września 2024 roku na adres mailowy: historieosobiste@anonimowinarkomani.org. Kluczowe również jest aby wypełnić formularz zrzeczenia się praw autorskich, który umożliwia opublikowanie Waszych doświadczeń, wiąże się to z pewnego rodzaju wyjścia ze swojej anonimowości, ale te informacje trafiają tylko i wyłącznie do komitetu ds. Historii osobistych.

Poniższe wskazówki są dla członków NA, którzy chcą napisać lub przesłać swoje historie osobiste, uwzględniając to co może, a co nie może być w nich zawarte. To również pomocne wskazówki do dzielenia się swoim doświadczeniem w formie spikerek, warto w takiej służbie nawiązywać do poniższych punktów.

 • Opisanie pierwszego razu, gdy usłyszałaś/eś o NA i swojego pierwszego mityngu lub kontaktu z członkami NA może pomóc w pokazaniu, jak Program zaczął działać w twoim przypadku. Na przykład, niektórzy z nas wracali na mityngi przez jakiś czas, zanim zobaczyli, że zdrowienie jest dla nich możliwe. Dzielenie się tymi doświadczeniami może pomóc wciąż cierpiącemu uzależnionemu odnieść się do agonii, której mogłaś/eś doświadczać i przepracować własne zmagania.
 • Sprawdzonym przewodnikiem w pisaniu, jest mówienie tego co masz na myśli i zachowanie prostoty. Nie jest konieczne trzymanie się jakiejś konkretnej formuły lub stylu, aby podzielić się użyteczną i znaczącą historią. Twoje doświadczenia, które pozwoliły ci zwrócić się o pomoc będą rezonować i będą znaczące dla nich.
 • Przypominamy w naszej literaturze, że „Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś, jakie miałeś powiązania, co robiłeś w przeszłości, jaki posiadasz majątek. Interesuje nas tylko to, co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc.” (IP #1 Kto, Co, Jak i Dlaczego). Dzielenie się twoim osobistym doświadczeniem, może dotykać niektórych lub wszystkich obszarów, o którym mówimy, że nas nie interesują; sugerujemy jednak, abyś powstrzymał/a się od tych opisów, jak tylko jest to możliwe. Zamiast tego, podziel się przesłaniem nadziei i szansy na nowe życie dla uzależnionego, który wciąż cierpi.
 • Twoje historie powinny zawierać coś o tym, jak to było w aktywnym uzależnieniu, co się stało, i jak to jest w zdrowieniu. Oryginalne angielskojęzyczne historie z Małej Białej Książki nie spełniały żadnych obecnych kryteriów oceny i mogą, ale nie muszą, przejść dzisiejszą ocenę. Wiele naszych wspólnych doświadczeń pochodzi z tych historii. Używanie języka ulicy i odnoszenie się do konkretnych narkotyków w tych historiach, czasem je datowało i utrudniało osobistą identyfikację z nimi.

Dlatego też, zanim zaczniesz pisać, proszę przeczytaj uważnie te powyższe wskazówki i pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Używanie wulgaryzmów osłabia duchowe przesłanie, i takie wyrażenia będą usuwane przed opublikowanie historii.
 • Proszę unikaj używania slangu, ponieważ powoduje on trudności w zrozumieniu w innych miejscach i kulturach, jak również w tłumaczeniach.
 • Odniesienia geograficzne powinny się pojawiać tylko tam, gdzie jest to stosowne.
 • Historie powinny opierać się na zdrowieniu i nadziei. Opowiadaj w prosty sposób i nie przesadzaj. Pamiętaj, że jest to uczciwy Program.
 • Nie datuj materiałów odniesieniami do czasów czystości lub konkretnych lat.
 • Przekazuj upływ czasu w kategoriach ogólnych (takich jak miesiące lub lata) aby materiał był bardziej przydatny w przyszłości.
 • Nazwy nie powinny być używane, uwzględniając odniesienia do sławnych ludzi, organizacji i instytucji. (zobacz Tradycja Dziesiąta).

Zarys fabuły:

 1. Identyfikacja – Rozpocznij proszę swoją historię osobistą od skupienia się na schematach zażywania, uczuć, zachowań oraz jak one postępowały. Odnoś się do konkretnych narkotyków, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozwoju historii. Naszym problemem nie jest konkretna substancja, jest nim choroba uzależnienia. Nasze historie mogą się od siebie różnić, ale istnieją uczucia, zachowania i okoliczności, które są bardzo podobne, niezależnie od wieku, rasy, religii czy położenia geograficznego. Te podobieństwa są tym co prowadzi do identyfikacji. Celem identyfikacji jest stworzenie empatii. Empatia jest językiem serca. Różnice kulturowe są dodatkowym aspektem naszej historii, ale nie powinny umniejszać faktu, że istnieje znacznie więcej podobieństw i „więzi, które nas łączą” pomiędzy nami, niż rzeczy które nas dzielą.
 2. Punkt zwrotny – Co skłoniło cię do proszenia NA o pomoc (nie radzenie sobie, pustka, konsekwencje, desperacja, strach, itd.)? Podziel się tym, jak uzależnienie zmieniło twoje wyobrażenie o życiu i poczucie rzeczywistości, zabrało marzenia, kosztowało możliwości, zniszczyło więzi emocjonalne itd.
 3. Zdrowienie – Jakie konkretne działania podjąłeś/ęłaś, aby rozwinąć i utrzymać twoje zdrowienie (mityngi, Kroki, relacje sponsorskie, służba, duchowość itd.)? Jakie konkretne problemy i rozwiązania były częścią twojego zdrowienia? Jak zmieniło się twoje życie dzięki zdrowieniu? Dołącz przykład lub dwa, aby to zilustrować.
 4. Etapy wzrostu duchowego i zrozumienia – Podziel się praktycznymi przykładami tego jak zastosowałaś/eś zasady duchowe w twoim życiu (takie jak uczciwość, otwartość umysłu, gotowość, akceptacje, poddanie itd.) Jak te zasady duchowe pomogły w twoim wzroście i jak ewaluowało twoje rozumienie zdrowienia?

Przestrzeganie tych wskazówek znacznie ułatwia innym recenzowanie każdej z historii osobistych. Wszystkie historie będą przechowywane w naszych archiwach do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że otrzymałaś/eś i podpisałaś/eś Formularz Zrzeczenia się Praw Autorskich od swojego komitetu ds. historii osobistych. Historie nie mogą zostać opublikowane, dopóki nie podpiszesz formularza rezygnacji.

Poszukujemy redaktorów

Do wyboru historii, które trafią do publikacji potrzebny jest nam zespół służebnych, którzy w ramach służby, będą czytać i oceniać nadesłane historie za pomocą formularza oceny, zawierającego pytania dotyczące posłania NA. Historie będą “anonimizowane” przez koordynatora komitetu i redaktorzy będą oceniać historie nie wiedząc kto je napisał. Na podstawie formularzy oceny wyłonimy historię, które w naszym mniemaniu najlepiej będą prezentować posłanie NAdziei o tym, że można utracić obsesję zażywania i znaleźć nową drogę życia. Chcielibyśmy, aby taki podkomitet składał się z ok. 10 służebnych. Dlatego też zachęcamy Was do zgłaszania się do tego podkomitetu. Chcemy przy tym zaznaczyć, że służba ta wyklucza możliwość przesłania historii osobistej i odwrotnie. W dalszych krokach po wyłonieniu 10 historii będziemy pracować nad redagowaniem tekstów wraz z autorami historii. Ze względu na rozciągłość czasową projektu przewidujemy, że służba ta może trwać nawet do 2 lat. Aby zgłosić się do tego podkomitetu prześlij CV na adres historieosobiste@anonimowinarkomani.org .

Wymagania do służby redaktora w komitecie ds. Historii osobistych to: 3 lata czystości, Relacje sponsorskie – ze sponsorem i sponsorowanymi. Praca na Programie NA.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu Historie osobiste można znaleźć na stronach:

www.anonimowinarkomani.org/historia-tekstu-podstawowego

www.anonimowinarkomani.org/historie-osobiste

Wdzięczni będziemy za Wasze historie, dołożenie swojej cegiełki poprzez wyrażenie w ten sposób wdzięczności i przekazywanie tej prośby o służbę dalej.

Poniżej wspomniana lista pozycji wydawniczych nad którymi pracuje komitet ds. tłumaczeń:

 1. Sponsorship – Relacja sponsorska (książka) – Książka wróciła z korekty tekstu, czytana jest w komitecie w odniesieniu do się do uwag korektorki.
 2. IP11 – Sponsoring -Aktualizacja ulotki, która jest następstwem prac nad książką o tej samej nazwie – wysłana niedawno do WSO do sprawdzenia.
 3. IP30 – Zdrowie psychiczne w procesie zdrowienia – Ulotka została już opublikowana na stronie, a wkrótce powinna trafić do sprzedaży.
 4. IP26 – Dostępność dla osób z dodatkowymi potrzebami – Ulotka była już przetłumaczona od dłuższego czasu. Zrobiono korektę w ramach komitetu i wysłano do WSO do sprawdzenia.
 5. Karty mityngowe „czytanki” i IP1 – Aktualizacja brzmienia Tradycji Drugiej i tekst „jednak żadna z tych metod nam nie wystarczała” w IP1.
 6. Spiritual Principle a Day – Zasada duchowa na każdy dzień – Nowe medytacje codzienne z zasadami duchowymi. Książka jest przetłumaczona, przed wysłaniem do WSO czytana jest w komitecie. Piękne wydanie, choć po angielsku jest dostępne w naszym sklepie.
 7. Guiding Priciples: The Spirit of Our Traditions – Zasady przewodnie – książka o Tradycjach – Tłumaczenie zostanie zakończone do końca kwietnia.
 8. Tekst Podstawowy edycja VI, zawierające historie osobiste.
 9. In time of illness – W czasie choroby – broszura została częściowo przetłumaczona już jakiś czas temu, wkrótce trafi do dalszych prac.
 10. Właśnie dzisiaj – Aktualizacja i poprawki tłumaczenia medytacji codziennych. Projekt prowadzony jest przed podkomitet, który zawiązało Biuro Literatury. Ciężko określić przybliżony termin ukończenia prac.
 11. Przewodnik do służb lokalnych – Tłumaczenie wykonywane przez członków komitetu. Ciężko ustalić przybliżony termin zakończenia.
 12. PR Basics – Podstawy PR – trafiła do finalnej korekty.
 13. Przewodnik PR – mamy przetłumaczone kilka rozdziałów tego przewodnika, ale projekt jest zawieszony ze względu na brak mocy przerobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *